Egzamin gimnazjalny

Dyrekcja Szkoły informuje, że w dni 21 kwietnia (wtorek), 22 kwietnia (środa) i 23 kwietnia (czwartek) 2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej oraz uczniów
klas I – II Gimnazjum.

Uczniowie klas III Gimnazjum na egzamin gimnazjalny przychodzą na godz. 8:30.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych 0A i 0B w dniach 21, 22 i 23 kwietnia br. odbywać się będą normalnie.

Dowóz uczniów busem z ul. Słomka
•    przywóz ze Słomki o godz. 8:20
•    odwóz spod szkoły o godz. 13:35

 
Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Więcej…
 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas II-VI

Więcej…