Przetarg

Mszana Dolna, dn.02.08.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Nasz znak: ZSM2-2720-7/16

 

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr2 w Mszanie Dolnej zaprasza do złożenia oferty

dotyczącej dowozu dzieci przewozem zamkniętym z ul.Słomka do i ze szkoły w roku

szkolnym 2016/2017. Wymaga się, by przewoźnik zapewnił podczas przejazdów opiekę nad

dziećmi.

Przewozem objętych będzie około 50 uczniów (ostateczna liczba uczniów zostanie

ustalona do 15 września 2016r.) Przewóz odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu:

od poniedziałku do piątku, cztery kursy każdego dnia, z wyłączeniem tych dni, które są wolne

od zajęć dydaktycznych.

Oferta winna zawierać cenę brutto za jeden przejazd jednego dziecka.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę.

Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 25 sierpnia 2016 r. do godz.12.00

w kopercie opisanej ,,Oferta na dowóz uczniów w roku szkolnym 2016/2017

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 3310 001.

Sekretariat szkoły czynny od 16 sierpnia br. w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 
Statut Szkoły

Tekst jednolity Statutu po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z dnia 08.09.2015 r. i Gimnazjum z dnia 09.09.2015 r.: kliknij tutaj.

 

 
Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Więcej…
 
Dopalacze

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów - informacja MEN

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2