Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Szkoły informuje, że dnia 21 maja br. (czwartek)

odbędzie się wywiadówka:

 

  • dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej o godz. 1530

 

Klasa

Wychowawca

Numer sali

 

4 a

mgr Jadwiga Zapała

49

4 b

lic. Andrzej Leśniak

52

5 a

mgr Izabela Karpierz

5

5 b

mgr Jerzy Ziemianin

11

6 a

mgr Katarzyna Wasilewska

12

6 b

mgr Wiesław Wasilewski

6

 

 

  • dla uczniów klas I-III Gimnazjum o godz. 1630

 

Klasa

Wychowawca

Numer sali

 

1 A

mgr Agata Orman

7

1 B

mgr Katarzyna Surma

10

2 A

mgr Jolanta Stępska

JADALNIA (godz. 1700)

2 B

mgr Agnieszka Stożek

38 (ŚWIETLICA)

3 A

mgr Małgorzata Pietrzak

2

3 B

mgr Danuta Kujacz

4

3 C

mgr Halina Surówka

1

 

 

  • Spotkania Rodziców z wychowawcami klas I – III Szkoły Podstawowej odbędą się w następujących terminach:

 

Klasa

Wychowawca

Data

Godzina

Sala

I a

mgr W. Dudzik

29.05.2015

1000

53

I b

mgr J. Jarosz-Miśtak

21.05.2015

1500

48 (ZERÓWKA)

I c

mgr J. Figura

21.05.2015

1515

54

II a

lic. A. Dudzik

28.05.2015

900

52

II b

mgr L. Kot

21.05.2015

1515

39

III a

mgr L. Malec

21.05.2015

1515

53

III b

mgr E. Ślizowska-Banaś

21.05.2015

1515

50

 

 

 
Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Więcej…