Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Szkoły informuje, że dnia 28 stycznia br. (środa) o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka dla wszystkich uczniów naszego Zespołu z wyjątkiem klasy 4b Szkoły Podstawowej oraz klasy 2A Gimnazjum. Spotkania rodziców
z wychowawcami tych klas odbędą się w terminie późniejszym (podanym przez wychowawców).

 
Konkurs

Rada Rodziców ogłasza konkurs dotyczący wpłat na Komitet Rodzicielski.
I miejsce w konkursie i kwotę 200 zł otrzyma klasa, której wychowawca jako pierwszy zgłosi do dyrektora fakt 100% wpłat na Komitet Rodzicielski,
II miejsce i kwotę 150 zł otrzyma klasa, której wychowawca jako drugi zgłosi fakt 100% wpłat (na Komitet Rodzicielski),
III miejsce i kwotę 100 zł otrzyma klasa, której wychowawca jako trzeci zgłosi fakt 100% wpłat (na Komitet Rodzicielski).
Uważa się, że uczeń dokonał wpłaty na Komitet Rodzicielski, jeśli wpłacił on sam lub jego rodzeństwo.
Konkurs trwa do 13 lutego br.

 
Koniec półrocza

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z zapisem w Statucie I półrocze kończy się w naszej szkole 23.01.2015 r. (piątek). Wywiadówka odbędzie się w środę 28 stycznia br.

 
Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2