Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej

Dyrekcja Szkoły informuje, że wtorek 14 października br (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas II-VI

Więcej…
 
Informacja dla rodziców uczniów klas 1

Uczeń klasy 1 powinien posiadać :

Więcej…