Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Zespołu informuje, że zebranie z Rodzicami połączone z wywiadówką odbędzie się 20 listopada 2014 r. (czwartek). Rozpoczęcie na sali gimnastycznej o godz. 15:30.

Plan spotkania:

1.    Spotkanie ze specjalistą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  na temat agresji i przemocy.
2.    Krótka informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z roku poprzedniego.
3.    Spotkanie rodziców z wychowawcami klas w salach.

 
Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Więcej…
 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas II-VI

Więcej…