Przerwa świąteczna

Dyrektor Szkoły informuje, że przerwa świąteczna w naszej szkole trwa od 22 grudnia br. (poniedziałek) do 2 stycznia 2015 r. (piątek) włącznie. (Dzień 2 stycznia został odpracowany 6 grudnia br.) Uczniowie Szkoły Podstawowej przychodzą do szkoły
w poniedziałek 5 stycznia 2015 r., natomiast uczniowie Gimnazjum w środę 7 stycznia 2015 r.

W przerwie świątecznej zostaną w szkole zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, którym rodzice w tym czasie
nie mogą zapewnić opieki. Rodziców prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie) w godzinach od 8:00 – 15:00.

 
Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Więcej…
 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas II-VI

Więcej…